Școala Gimnazială ,,Petre Tudose este situată în satul Mălureni, comuna Mălureni, județul Argeș în apropierea drumului județean Pitești-Brădet, la aproximativ 25km de municipiul Pitești, pe valea râului Vâlsan.

Este amplasată pe un platou și domină cu silueta ei masivă întregul spațiu, fiind cea mai mare construcție din comună.

   Actualul local al școlii a fost construit în anul 1966 .  Aici a  funcționat Școala cu clasele I-X până în anul 1989.

    În anul 2005 școala noastră a fost denumită Școala Gimnazială ,,Petre Tudose”  pentru a comemora personalitatea domnului profesor de limba română, director și inspector  școlar  Petre Tudose, fiu al satului Bădiceni.

    În prezent Școala ,,Petre Tudose”  Mălureni împreună cu structurile sale are 494 de elevi.

    În subordinea sa se află următoarele structuri școlare:

    - Școala Gimnazială Zărnești;

    - Școala cu clasele I-IV Mălureni;

    - Școala cu clasele I-IV Bohari;

    - Școala cu clasele I-IV Bunești;

 - Școala cu clasele I-IV Tufanu.

Școala gimnazială Petre Tudose Mălureni are rolul de a continua într-un cadru organizat şi știinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.

VIZIUNEA ȘCOLII :

,, Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm “

MISIUNEA ȘCOLII:

,,Școala noastră prin tot ceea ce promovează, ajută copilul să răspundă la întrebarea : CINE SUNT ? ca apoi să găsească mai ușor un răspuns la întrebarea CE VOI FI ? “

Ce ne propunem

 

Școala Gimnazială Petre Tudose Mălureni își propune :

  • Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
  • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
  • Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
  • Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
  • Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
  • Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.