Încadrare

Din punct de vedere al resurselor umane, școala are în încadrare 30 de profesori titulari și 10 profesori suplinitori.

Încadrarea pe discipline este următoarea:

Învățământ preșcolar

 1. Andrei Florica educatoare
 2. Daragiu Elena profesor pentru învățământul preșcolar
 3. Lăzăroiu Filofteia profesor pentru învățământul preșcolar
 4. Soare Laura Filofteia profesor pentru învățământul preșcolar
 5. Sorescu Gabriela profesor pentru învățământul preșcolar
 6. Bobirică Simona profesor pentru învățământul preșcolar

Învățământ primar

 1. Alexandru Constantin- profesor pentru învățământul primar
 2. Apostol Elena profesor pentru învățământul primar
 3. Baltă Emilia profesor pentru învățământul primar
 4. Constantinescu Virgiliu profesor pentru învățământul primar
 5. Ciobanu Filofteia profesor pentru învățământul primar
 6. Florescu Ramona profesor pentru învățământul primar
 7. Diaconescu Denisa profesor pentru învățământul primar
 8. Ionescu Daniel profesor pentru învățământul primar
 9. Cican Mihaela profesor religie
 10. Popescu Florina institutor
 11. Tudor Daniela profesor pentru învățământulprimar
 12. Tudorache Antoneta profesor pentru învățământul primar
 13. Roman Lorin institutor
 14. Voicu Maria institutor

Gimnaziu:

Limba și literatura română : Gheție Alexandru

Gentea Ramona

Matematică: Manea Daniela prof.

Ghilencia Mirela profesor

Mițaru Veronica prof.

Limba engleză Chiritescu Măriuța Carmen prof.

Limba franceză: Florea Mihaela-profesor

Cotescu Simona profesor

Cornea Aurora profesor suplinitor

Fizică – Popa Gabriela profesor suplinitor

Chimie – Vasiloiu Elena- profesor suplinitor

Educație tehnologică și TIC– Mițaru Veronica profesor

Biologie Coțofană Mădălina profesor

Religie – Vioreanu Gabriela profesor

Istorie și Educație socială- Dedu Constantin profesor

Geografie Chița Mădălin-profesor

Muzică Ciobanu Narcis profesor suplinitor

Educație fizică – Lăzăroiu Petrică profesor

Cîrstea Mădălin profesor titular gradul didactic I

     Școala Bunești

 1. Învățământ primar clasa pregătitoare-  înv. Constantinescu Virgiliu și clasa a II a înv. Ionescu Daniel
 1. 1 grupă combinată de grădiniță educatoare Daragiu Elena

Școala Gimnazială Zărnești – structura primar

 1. Clasa I –înv. Tudor Daniela
 2. Clasa a III a- înv. Popescu Florina
 3. Clasa a IV a- înv. Apostol Elena
 4. Grupa mare –educatoare Soare Laura
 5. Grupa mică –educatoare Lăzăroiu Filofteia

Școala gimnazială Zărnești

 1. Clasa a V a- diriginte Coțofană Mădălina
 2. Clasa a VI a diriginte Cotescu Simona
 3. Clasa a VII a diriginte Lăzăroiu Petrică
 4. Clasa a VIII a diriginte Chirițescu |Măriuța Carmen

Școala gimnazială Petre Tudose Mălureni

 1. clasa pregătitoare – înv. Narcis Teodoreci
 2. clasa a II a înv. Guinea Evelina Florina
 3. clasa a III a înv. Ciobanu Filofteia
 4. clasa a IV a inv. Alexandru Constantin
 5. clasa a V a-diriginte Mițaru Veronica
 6. clasa a VI a A – diriginte Vioreanu Gabriela
 7. clasa a VI a B –diriginte Florea Mihaela
 8. clasa a VII a- diriginte Gheție Alexandru
 9. clasa a VIII a-diriginte Manea Daniel
 10. 1 grupă combinată de grădiniță –educatoare Andrei Florica

Școala Mălureni- sat

 1. Clasa I –înv. Baltă Emilia
 2. 1 Grupa combinată de grădiniță- educatoare Bobirică Simona

Grădinița Bohari

1 grupă combinată –educatoare Sorescu Gabriela

Școala Tufanu

 1. Clasa pregătitoare și clasa I – Diaconescu Denisa
 2. Clasa a II a- înv. Cican Mihaela
 3. Clasa a III a – înv. Voicu Maria
 4. Clasa a IV a – înv. Roman Lorin