Despre Noi!

Despre Noi!

Comuna Mălureni este situată în nord-vestul județului Argeș, la 20-25 km de municipiul Pitești ,se întinde pe o suprafață de 108 Km2 și are cca 4600 de locuitori.

Poziția matematică a comunei este dată de paralela 450 04, latitudine nordică și de meridianul 240 26, longitudine estică. Teritoriul comunei este străbătut de la nord la sud pe o distanță de 12 km de râul Vâlsan, afluent pe stânga al Argeșului.

Comuna Mălureni este alcătuită din satele : Bunești, Zărnești,Toplița, Mălureni, Păuleasca și 12 cătune .

Prima atestare documentară,de care avem știință, a unuia dintre satele comunei Mălureni, este emisă din Târgoviște la 15 aprilie 1436.

Bazele învățământului în comuna Mălureni se pun începînd cu anul școlar 1838-1839 în cele 5 școli din satele: Zărnești,Bohari,Bădiceni, Mălureni , Bunești și de-a lungul timpului a cunoscut numeroase schimbări și organizări.

Şcoala noastră este situată în centrul comunei Mălureni şi a fost iniţial şcoală primară. S-a deschis în mod oficial în toamna anului 1909, în prezenţa Ministrului Şcoalelor, Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Spiru Haret.

După anul 1953, devine gimnaziu, şcolarizând copii de la clasă I până la clasa a VII-a. Între anii 1964 -1969, se şcolarizează şi clasa a VIII-a, iar cu începere din anul şcolar 1969 -1970, apar şi clasele a IX-a şi a X-a.

În 1968 se dă în folosinţă un nou local, unde şcoala funcţionează şi în prezent.

În cei aproape 110 de existenţă, denumirea şcolii a fost de Şcoala primară, apoi de Şcoală generală şi în fine de Şcoala cu clasele I-VIII Bădiceni, iar din 2009, a primit numele celui mai logeviv – în funcţie, dintre toţi directorii pe care i-a avut, respectiv d-l Petre Tudose, care a condus şcoala între 1955-1978, fiind practic ctitorul noului lăcaş. Școala se numește astăzi: Școala gimnazială „Petre Tudose”, Mălureni

  Astăzi Școala Gimnazială Petre Tudose Mălureni cu personalitate juridică are 5 structuri cu localuri proprii. De-a lungul timpului școlile au fost modernizate și dispun de centrale termice și grupuri sanitare în interiorul clădirilor.

La Școala gimnazială Petre Tudose și la structura gimnazială Zărnești funcționează câte un laborator de informatică dotate cu calculatoare și laptopuri ,unde elevii participă la lecțiile de tehnologia informației.

Școlile sunt conectate la rețeaua de internet și în sălile de clasă sunt montate televizoare și proiectoare pentru desfășurarea lecțiilor .

În învățământul preșcolar sunt cuprinși 79 preșcolari, 231 elevi la învățământul primar și 175 la învățământul gimnazial.