Comisii

Comisii

La nivelul școlii noastre există mai multe comisii formate din cadre didactice care asigură desfășurarea unor activități de gestionare a procesului educativ: comisia pentru Curriculum, comisia de Evaluare și asigurare a calității, comisia de control managerial intern, securitate în muncă, comisia pentru digitalizare, comisia pentru eliminarea violenței, etc. Componența acestor comisii se regăsește mai jos:

1.Componența Comisie de curriculum:

1.Președinte – Cotescu Simona

Mițaru Veronica

Tudor Daniela

Chirițescu Măriuța Carmen

Soare Laura

 Vioreanu Gabriela

2.Componența Comisiei de evaluare și asigurare a calității  CEAC.

Presedinte Popa Gabriela Constanța

Vioreanu Gabriela –secretar

Mițaru Veronica

Florea Mihaela

Coțofană Mădălina

Butac Gheorghe reprezentant Consiliu local

Dăscălete Antoaneta-reprezentant părinți

3.Comisia Control managerial Intern

Tudorache Antoneta- președinte

Meianu Mariana contabil

4.Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență.

Tudorache Antoneta – președinte

Alexandru Constantin responsabil SSM

Apostol Elena

Baltă Emilia

Coțofană Mădălina

Daragiu Elena

Sorescu Gabriela

Roman Lorin

5.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalități.

Gheție Alexandru  consilier educativ

Lupu Andreea psiholog

Bobirică Simona

Baltă Emilia

Sorescu Gabriela

Voicu Maria

Sorescu Gabriela

Popescu Corina Filofteia –reprezentant părinți

Comisia de digitalizare și informatizare

Constantinescu Virgiliu

Dedu Constantin

Ionescu Daniel

Profesori coordonatori structuri

Bobirică Simona Mălureni

Diaconescu Denisa Tufanu

Ionescu Daniel-Bunești

Lăzăroiu Filofteia Sc primară Zărnești

Cotescu Simona – Șc. Gimnazială Zărnești

Sorescu Gabriela Bohari